Twój koszyk

 

 

Zadzwoń do nas: +48 536 498 128 lub napisz: sklep@itenno.pl

Polityka prywatności

Poniższa polityka prywatności jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z: Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).


Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Marcin Kozdroń i Karolina Kozdroń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Itenno s.c Marcin Kozdroń, Karolina Kozdroń, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Nasienna 4, 59-220 Legnica, posiadający NIP: 6912531457; adres e-mail: sklep@itenno.pl

2 Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z (art. 6 ust.l lit. b) – tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zamówionych towarów lub usług, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lub (art. 6 ust. 1 lit. a) tj. na podstawie zgody właściciela danych w przypadku wykorzystania marketingowego.

4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby, w następujących celach:

a) wysyłanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – w przypadku uzyskania odpowiedniej zgody;
b) mailowy lub telefoniczny kontakt z osobą wypełniającą formularz kontaktowy na stronie internetowej;
c) cele podatkowe i rachunkowe;

d) przetwarzanie zamówień, w tym obsługa, weryfikacja, wysyłka zamówionego towaru,  wystawianie faktur;

e) obsługa anulacji zamówień i rozwiązywanie problemów związanych z zamówieniem, z zakupionymi towarami – jeśli takie wystąpiły;

f) zwrot towarów zgodnie z przepisami prawa;

g) zwrot wartości towarów zgodnie z przepisami prawa;

5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:


a) imię i nazwisko;
b) adres dostawy
c) zamawiany produkt
d) adres poczty elektronicznej (e-mail)
e) numer telefonu
f) dane do faktury
g) rodzaj płatności
 

6. Naszym Użytkownikom umożliwiamy rejestrację za pomocą konta Facebook, w związku z czym przetwarzamy dane profilowe z konta Facebook.

Zabezpieczenie danych

7. Sklep itenno.pl wyposażony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.

8. Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa a w szczególności:

a). Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp zgodnie z 29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu itenno.pl , którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

b). W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną, Administrator Sklepu itenno.pl stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL) zgodnie z częścią C do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100 poz.1024).

  1. Korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego płatności Przelewy24 w zakresie dokonywania płatności. Wszelkie informacje o płatnościach są szyfrowane przy użyciu technologii SSL.

9. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Dane Użytkownika przechowujemy dopóki ma on zarejestrowane konto w itenno.pl.W dowolnym momencie możesz zażądać od nas usunięcia informacji lub zamknięcia konta, a my odpowiemy na takie żądanie, z zastrzeżeniem zachowania pewnych informacji, również po zamknięciu konta,w przypadkach, w których będzie to konieczne w świetle obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionych interesów np.: w związku z dochodzeniem roszczeń, w związku z wykonywaniem umowy lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych. Zakupu można dokonać również bez rejestracji, w tym przypadku dane przechowywane są przez okres obowiązywania rękojmi od dnia zakupu.
 

Wgląd do przekazanych nam danych osobowych

8. Jako administratorzy itenno.pl zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Serwisu sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami poprzez infolinię, stronę internetową.
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.


Zmiany Polityki Prywatności

9. Administrator Sklepu itenno.pl zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Sklepu itenno.pl i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.

10. Administrator Sklepu itenno.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Sklepu itenno.pl, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu itenno.pl oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

Darmowa dostawa

dla zamówień powyżej 150 zł

Łatwe zwroty w ciągu 30 dni

30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

100% Bezpieczne Płatności

Przelewy24